Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘W’ alene, men velg spesifikke kategorier fra W*. Bruk W*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.4
WD Hobbyer, spørrebøker og spill
WDH Hobbyer
Se også WF* Husflid, kunsthåndverk og håndarbeid og dens underkategorier
WDHB Modellbygging og -konstruksjon
Her: miniatyrfigurer, tinnsoldater, spillfigurer, skalamodeller
1.2 1.4
WDHM Modelljernbaner
WDHR Radiostyrte modeller
Her: modellfly, modellbilder, modellbåter, droner etc.
1.4
WDHW Rollespill, krigsspill og fantasy sport
Her: rollespill av typen Dungeons & Dragons. Se også FYW Skjønnlitteratur: spesielle utgivelser: spill
1.4

versjonsdetaljer