Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
W Livsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘W’ alene, men velg spesifikke kategorier fra W*. Bruk W*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.4
WB Mat og drikke etc.
Her: gastronomi, generelle utgivelser om mat, matlaging og drikke. Bruk WB*-koder med NHTB for mat, matlaging og drikke i et historisk perspektiv, eller med JBCC4 for kulturstudier innen emnet. Se også JBCC4 Kulturstudier: mat og samfunn
1.4
WC Antikviteter og samleobjekter
Bruk WC*-koder for bøker om antikviteter og om det å samle på dem
1.4
WD Hobbyer, spørrebøker og spill
WF Husflid, kunsthåndverk og håndarbeid
Bruk WF *-koder for praktiske «hvordan-gjøre-det selv bøker» og hobbybøker. Foretrekk koder fra A* for bøker om kunsthistorie og -kritikk, eller koder fra T* for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet. Se også AFT Dekorativ kunst
1.4
WG Transport
Se også KNG Transportnæringer, TR* Transportteknologi og -næringer og dens underkategorier
WH Humor
Se også XY Tegneseriestriper
WJ Livsstil og personlig utseende
WK Hjem og vedlikehold av hus
Se også TTVT Vaktmestere, husholdersker, renholdsarbeidere etc., VSH Bolig og eiendom for enkeltindividet: kjøp/salg og juridiske spørsmål
WM Hagearbeid
Se også TVS Kommersielt hagebruk
WN Natur
Bruk WN*-koder på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk koder fra seksjonene P, R, T etc., på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
WQ Lokalhistorie og slekt, nostalgia
WT Reiser og ferie
Med WT*-koder , tildel også den mest spesifikke kvalifikatoren for sted
WZ Kontormateriell og diverse produkter
Bruk WZ*-koder for produkter som kontormateriell, papirvarer, skrivesaker og andre varer for voksne, hvor man ikke kan bruke en annen emnekategori som hovedkategori. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig, men WZ* bør angis som hovedkoden. Detaljer og formater beskrives i andre metadata
1.4

versjonsdetaljer