Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UY Informatikk
UYQ Kunstig intelligens
Se også GTK Kognitive studier
UYQE Ekspertsystemer og kunnskapsbaserte systemer
UYQL Naturlig språk og maskinoversettelse
UYQM Maskinlæring
Her: dyp læring
1.3
UYQN Nevrale nettverk og fuzzy systemer
UYQP Mønstergjenkjenning
UYQS Stemmegjenkjenning
UYQV Computer vision

versjonsdetaljer