Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UY Informatikk
UYA Matematisk datateori
UYD Systemanalyse og -design
UYF Dataarkitektur og logisk design
UYM Datamodellering og -simulering
UYQ Kunstig intelligens
Se også GTK Kognitive studier
UYS Digital signalbehandling 1.4
UYT Bildebehandling
UYU Lydbehandling
UYV Virtuell virkelighet
UYW Utvidet virkelighet
Her: AR, augmented reality
1.3
UYX Kvantedata og -informasjon
Her: kvanteinformasjon, kvantedatamaskiner
1.4
UYZ Menneske-maskin-interaksjon

versjonsdetaljer