Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
UX Anvendt databehandling
Her: anvendelse av kunstig intelligens i samfunnet. Se også PSAX Bioinformatikk, MBF Medisin- og helsefaglig informatikk
1.3
UXA Dataprogram for kunst og humaniora
UXJ Dataprogram for pedagogikk, psykologi, sosiologi og samfunnsfag
Se også GTK Kognitive studier
UXT Dataprogram i industri og teknologi 1.1

versjonsdetaljer