Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
UT Datakommunikasjon og -nettverk
UTC Nettskyen
eng: cloud computing
UTD Klient-server nettverk
Her: klient-tjener nettverk
UTE Systemadministrasjon
UTF Nettverksadministrasjon
UTG Grid computing
Her: rutenett
UTM Elektronisk post (e-post): profesjonelt
UTN Nettverkssikkerhet
UTP Nettverksstandarder og -protokoller
UTR Distribuerte systemer
UTS Nettverkspakker
UTV Virtualisering
UTW WAP nettverk
UTX Elektronisk datautveksling (EDI)

versjonsdetaljer