Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
UN Databaser
UNA Databasedesign og -teori
UNC Datafangst og analyse
UND Datavarehus
UNF Datagraving
UNH Informasjonsgjenfinning
UNJ Objektdatabaser
UNK Distribuerte databaser
UNN Databaser og web
UNS Databaseprogrammer
Her: Oracle, Access, SQL etc.

versjonsdetaljer