Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UN Databaser
UNA Databasedesign og -teori
UNC Datafangst og analyse
Her: informasjonsgrafikk, datavisualisering, stordata, datasett, dataanalyse, datavitenskap. Se også GPH Datavitenskap og -analyse
1.4
UND Datavarehus
UNF Datagraving
UNH Informasjonsgjenfinning
UNJ Objektdatabaser
UNK Distribuerte databaser
UNN Databaser og web
UNS Databaseprogrammer
Her: Oracle, Access, SQL etc.

versjonsdetaljer