Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi 1.4
UM Programmering / programvareutvikling
UMA Programmeringsteknikker
UMB Algoritmer og datastruktur
UMC Kompilatorer og fortolkere
UMF Smidig programmering
Her: Agile programmering
UMG Aspektorientert programmering
UMH Extreme programming (XP)
UMJ Funksjonell programmering
UMK Spillutvikling og -programmering
UML Grafisk programmering
UMN Objektorientert programmering
UMP Programmering: Microsoft
UMQ Programmering: Mac
UMR Nettverksprogrammering
UMS Mobiler og håndholdte enheter - programmering
UMT Databaseprogrammering
UMW Webprogrammering
UMX Programmerings- og skriptspråk
UMZ Programvareutvikling

versjonsdetaljer