Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UL Operativsystemer
ULD Microsoft Windows
ULH Apple operativsystemer
Her: MacOS, brukes med ULP for å angi iOS. Se også ULP Mobile operativsystem
1.3
ULJ Åpen kildekode og andre operativsystem
ULP Mobile operativsystem
Her: Android, iOS, BlackBerry, Tizen. Brukes for mobile operativsystem for telefoner, nettbrett og smartklokker. Se også ULD Microsoft Windows, ULH Apple operativsystemer
1.3
ULQ IBM operativsystem
ULR Sanntidsoperativsystem

versjonsdetaljer