Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UK Maskinvare
UKC Superdatamaskiner
UKD Stormaskiner og minidatamaskiner
UKF Servere
Her: tjenere
UKG Rutenett og parallelle datamaskiner
UKL Smartteknologi
Brukes for bøker for profesjonsmarkedet om smartteknologi i hjemmet, sammenkoblede smartenheter, tingenes internett, mekaniske eller digitale maskiner eller objekter
1.4
UKM Innebygde systemer
UKN Nettverkskomponenter
UKP Personlige datamaskiner
UKR Vedlikehold og reparasjon
UKS Lagringsmedia og periferienheter
Her: harddisker, cd-brennere, minnepenner, skrivere, skannere etc.
UKX Systemverktøy og hjelpeprogrammer

versjonsdetaljer