Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UG Datagrafikk og digitale medier
UGA Tilgjengelighet i nett- og digital design
Her: universell utforming i digitale produkter
1.4
UGB Webgrafikk og design
UGC Dataassistert konstruksjon (DAK)
UGD Desktop publishing
UGG Spilldesign
Brukes for logiske og narrative aspekter ved spilldesign. Se også AKLF Dataspillkunst
1.3
UGK 3D-grafikk og modellering
UGL Programvare for illustrasjon og tegning
UGM Digital musikk: profesjonelt
UGN Digital animasjon
UGP Foto og bildebehandling
UGV Digital video: profesjonelt

versjonsdetaljer