Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
UF Administrasjons- og forretningsapplikasjoner
UFL Forretningssystemer (ERP)
Her: publiseringssystem, kunderelasjonshåndtering, ERP-systemer
1.3
UFLS SAP (System, applikasjoner og produkter i databaser)

versjonsdetaljer