Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UF Administrasjons- og forretningsapplikasjoner
UFB Integrerte programvarepakker
Her: Microsoft Office, Microsoft Works, Lotus Smartsuite, OpenOffice etc.
UFC Regneark
Her: Excel, Lotus 1-2-3, etc.
UFD Tekstbehandlingsprogrammer
UFG Presentasjonsprogrammer
UFK Regnskapsprogrammer
UFL Forretningssystemer (ERP)
Her: publiseringssystem, kunderelasjonshåndtering, ERP-systemer
1.3
UFM Matematikk- og statistikkprogrammer
UFP Prosjektstyringsprogrammer
UFS Gruppevare

versjonsdetaljer