Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
UF Administrasjons- og forretningsapplikasjoner
UFB Integrerte programvarepakker
Her: Microsoft Office, Microsoft Works, Lotus Smartsuite, OpenOffice etc.
UFC Regneark
Her: Excel, Lotus 1-2-3, etc.
UFD Tekstbehandlingsprogrammer
UFG Presentasjonsprogrammer
UFK Regnskapsprogrammer
UFL Forretningssystemer (ERP)
Her: publiseringssystem, kunderelasjonshåndtering, ERP-systemer
1.3
UFM Matematikk- og statistikkprogrammer
UFP Prosjektstyringsprogrammer
UFS Gruppevare

versjonsdetaljer