Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UD Digital livsstil og nettsamfunn
Brukes for bøker for allmennmarkedet, eller guider som er ment å hjelpe brukerne til å foreta informerte valg om digital teknologi. Se også ATN Internett og digitale medier: kunst og forestillinger
1.4
UDB Internettguider og tjenester på internett
Se også ATN Internett og digitale medier: kunst og forestillinger
1.2
UDBA Handel og auksjoner på internett
UDBD Internettsøking
UDBG Internettgambling
UDBM Finans og investering på internett
UDBR Nettlesere
UDBS Sosiale medier / sosiale nettverk 1.3
UDBV Virtuelle verdener

versjonsdetaljer