Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UD Digital livsstil og nettsamfunn
Brukes for bøker for allmennmarkedet, eller guider som er ment å hjelpe brukerne til å foreta informerte valg om digital teknologi. Se også ATN Internett og digitale medier: kunst og forestillinger
1.4
UDA Personlig organisering: programvare og applikasjoner
UDB Internettguider og tjenester på internett
Se også ATN Internett og digitale medier: kunst og forestillinger
1.2
UDD Sikkerhet og oppførsel på internett 1.3
UDF E-post: brukerguider
UDH E-boklesere, nettbrett og andre bærbare enheter: brukerveiledninger
UDM Digital musikk og lyd: brukerveiledninger
Se også ATN Internett og digitale medier: kunst og forestillinger
1.2
UDP Digital fotografering: brukerveiledninger
Brukes for alle guider til digital fotografering. Brukes med AJT for digital fotografering som kunst eller UGP for bøker om redigering og software som Photoshop. Se også AJT Fotoutstyr og -teknikker, UGP Foto og bildebehandling
1.4
UDQ Digital video: brukerveiledninger
UDT Mobiltelefoner og smarttelefoner: brukerveiledninger
UDV Digital TV og mediesentre: brukerveiledninger
UDX Dataspill / nettspill: strategiguider
UDY Smarthjem og virtuelle assistenter: brukerveiledninger
Brukes for bøker for allmennmarkedet, eller guider som er ment å hjelpe brukerne til å foreta informerte valg om smartteknologi eller tingenes internett
1.3 1.4

versjonsdetaljer