Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
UB Informasjonsteknologi 1.3
UBH Helse- og sikkerhetsaspekter ved IT
UBJ Etiske og sosiale aspekter ved IT
UBL Juridiske aspekter ved IT
Her: juridiske aspekter ved åpen kildekode, copyleft-lisenser, søppelpost, nettnøytralitet, sensur på internett, alle juridiske aspekter ved digital spredning av informasjon og programvare. Brukes for verk som diskuterer ulike juridiske aspekter ved IT. Se også LNQ IT og kommunikasjon: lover og regler
1.3
UBM Makerbevegelsen og hackermiljøer
Brukes for generelle verk om teknologistyrte subkulturer
1.3
UBW Internett

versjonsdetaljer