Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UB Informasjonsteknologi 1.3
UBB Databehandlingens historie
Her: digital teknologi, informasjonsteknologi
1.4
UBH Helse- og sikkerhetsaspekter ved digital- og informasjonsteknologi 1.4
UBJ Etiske og sosiale aspekter ved digital- og informasjonsteknologi
Her: digitale skiller, industri 4.0, tingenes internett, smartbyer, velferdsteknologi, smarthjem etc. Brukes for bøker som tar for seg bruk og forandring av samfunnet som henger sammen med data-, digital- eller informasjonsteknologi, og deres påvirkning på samfunnet. Se også JBFV5 Vitenskapelig, teknologisk og medisinsk utvikling, PDR Vitenskapens og teknologiens påvirkning på samfunnet
1.4
UBL Juridiske aspekter ved digital- og informasjonsteknologi
Her: juridiske aspekter ved åpen kildekode, copyleft-lisenser, søppelpost, nettnøytralitet, sensur på internett, alle juridiske aspekter ved digital spredning av informasjon og programvare. Brukes for verk som diskuterer ulike juridiske aspekter ved IT. Se også LNQ IT og kommunikasjon: lover og regler
1.4
UBM Makerbevegelsen og hackermiljøer
Brukes for generelle verk om teknologistyrte subkulturer
1.3
UBW Internett

versjonsdetaljer