Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UB Informasjonsteknologi 1.3
UD Digital livsstil og nettsamfunn
Brukes for bøker for allmennmarkedet, eller guider som er ment å hjelpe brukerne til å foreta informerte valg om digital teknologi. Se også ATN Internett og digitale medier: kunst og forestillinger
1.4
UF Administrasjons- og forretningsapplikasjoner
UG Datagrafikk og digitale medier
UK Maskinvare
UL Operativsystemer
UM Programmering / programvareutvikling
UN Databaser
UP Praktisk bruk av informasjonsteknologi
Her: smarthus etc.
1.3
UQ IT-sertifisering
UR Datasikkerhet
UT Datakommunikasjon og -nettverk
UX Anvendt databehandling
Her: digital forskning og teknikker, anvendelse av kunstig intelligens i samfunnet, analyse av stordata eller metoder og verktøy innen databehandling som brukes på tradisjonelle disipliner. Se også PSAX Bioinformatikk, MBF Medisin- og helsefaglig informatikk
1.4
UY Informatikk

versjonsdetaljer