Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
U Data- og informasjonsteknologi
UB Informasjonsteknologi 1.3
UD Data og IT: brukerveiledninger
Se også ATN Internett og digitale medier: kunst og forestillinger
1.3
UF Administrasjons- og forretningsapplikasjoner
UG Datagrafikk og digitale medier
UK Maskinvare
UL Operativsystemer
UM Programmering / programvareutvikling
UN Databaser
UP Praktisk bruk av informasjonsteknologi
Her: smarthus etc.
1.3
UQ IT-sertifisering
UR Datasikkerhet
UT Datakommunikasjon og -nettverk
UX Anvendt databehandling
Her: anvendelse av kunstig intelligens i samfunnet. Se også PSAX Bioinformatikk, MBF Medisin- og helsefaglig informatikk
1.3
UY Informatikk

versjonsdetaljer