Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene
1.3
TV Landbruk og havbruk
Se også KNA Landbruks- og primærnæringer, KCVD Landbruksøkonomi
TVU Urbant landbruk
Brukes med TVH (Husdyrhold) eller andre TV*-koder der det er hensiktsmessig
1.3

versjonsdetaljer