Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TV Landbruk og havbruk
Se også KCVD Landbruksøkonomi, KNA Landbruks- og primærnæringer
TVS Kommersielt hagebruk
Her: gartnerier, blomsterproduksjon. Se også WM* Hagearbeid og dens underkategorier
TVSH Hydrokultur 1.3
TVSW Vindyrking

versjonsdetaljer