Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene
1.3
TV Landbruk og havbruk
Se også KNA Landbruks- og primærnæringer, KCVD Landbruksøkonomi
TVB Landbruksvitenskap
TVD Landbruksteknikk og -utstyr
Se også WGCT Traktorer og landbrukskjøretøy
TVF Bærekraftig landbruk
TVG Økologisk landbruk
TVH Husdyrhold
Se også WNF Gårdsbruk og arbeidsdyr
TVK Agronomi og planteproduksjon
TVM Småbruk
TVP Skadedyrkontroll
Her: landbrukets bruk av plantevern- og ugressmidler
TVQ Tropisk landbruk: praksis og teknikker
TVR Skogbruk og skogkultur: praksis og teknikker
Brukes for praktiske bøker eller bøker for profesjonsmarkedet som handler om å administrere, bruke, bevare og reparere skog og relaterte ressurser. Se også KNAL Skogbruk, TDPJ Tømmer og treforedling
1.3
TVS Kommersiell hagebruk
Her: gartnerier, blomsterproduksjon. Se også WM* Hagearbeid og dens underkategorier
TVT Akvakultur og fiskeoppdrett: praksis og teknikker
TVU Urbant landbruk
Brukes med TVH (Husdyrhold) eller andre TV*-koder der det er hensiktsmessig
1.3

versjonsdetaljer