Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene
1.3
TT Annen anvendt vitenskap og teknologi
TTV Andre yrker - teknologi og bransjer
TTVC Hotell-, serverings- og restaurantbransjen 1.3
TTVH Frisøryrket, skjønnhetsbehandlinger og salongarbeid 1.3
TTVR Tradisjonelle næringer og ferdigheter
Her: smedarbeid, tekking, steinmuring, musikkinstrumentmaker etc.
1.3
TTVS Yrker innen sikkerhetsbransjen
Brukes for bøker for profesjonsmarkedet ment for de som jobber innen sikkerhetsbransjen, personlig beskyttelse etc.
1.3
TTVT Vaktmestere, husholdersker, renholdsarbeidere etc.
Brukes for bøker for profesjonsmarkedet for yrker hvor man har ansvaret for bygninger, hushjelper etc.
1.3

versjonsdetaljer