Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TT Annen anvendt vitenskap og teknologi
TTV Andre yrker - teknologi og bransjer
TTVC Hotell-, serverings- og restaurantbransjen 1.3
TTVH Frisøryrket, skjønnhetsbehandlinger og salongarbeid 1.3
TTVR Tradisjonelle næringer, håndverk og ferdigheter
Her: smedarbeid, tekking, bygging av steingjerder, snekkerarbeid, musikkinstrumentmaker etc. Brukes for bøker for studenter og for profesjons- og allmennmarkedet som dekker disse førindustrielle håndverksfagene og - teknikkene. Foretrekk WF* for mer praktiske, gjør-det-selv-bøker. Se også WFV Tradisjonelt håndverk
1.4
TTVS Yrker innen sikkerhetsbransjen
Brukes for bøker for profesjonsmarkedet ment for de som jobber innen sikkerhetsbransjen, personlig beskyttelse etc.
1.3
TTVT Vaktmestere, husholdersker, renholdsarbeidere etc.
Brukes for bøker for profesjonsmarkedet for yrker hvor man har ansvaret for bygninger, hushjelper etc.
1.3 1.4

versjonsdetaljer