Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene
1.3
TT Annen anvendt vitenskap og teknologi
TTA Akustisk teknologi og lydteknikk
TTB Anvendt optikk
TTD Romforskning
Se også WNX Astronomi og verdensrommet
TTM Militærteknikk
TTP Sprengstoff- og pyroteknikk
TTS Marin teknikk
Her: offshoreteknologi, sonar etc.
TTU Gruveteknologi- og teknikk
TTV Andre yrker - teknologi og bransjer
TTW Hjelpemiddelteknologi
Her : bruk av teknologi for å bistå og gjøre det mulig for folk med nedsatt funksjonsevne å leve et selvstendige liv
1.2
TTX Taksidermi
Her: utstopping av dyr

versjonsdetaljer