Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TR Transportteknologi og -næringer
Se også KNG Transportnæringer, RPT Transportplanlegging, WG* Transport og dens underkategorier
TRC Bilteknologi og bransjer
TRF Jernbaneteknologi, -teknikk og -næringer
TRL Skipsbygging: teknologi, teknikk og næring
TRP Romfarts- og luftfartsteknologi
Her: ubemannede luftfartøy og droneteknologi, luftfarts- og romfartsteknologi, avionikk
1.4
TRT Transportsystem: intelligent og automatisert teknologi

versjonsdetaljer