Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene
1.3
TN Byggeteknikk, landmåling og bygging
TNC Konstruksjonsteknikk
TNF Hydroteknikk
Her: teknikk rundt demninger, reservoarer, havner etc.; også landvinning og drenering
TNH Vei- og trafikkingeniørfaget
Her: veibygging
TNK Bygningskonstruksjon og -materialer
Her: bygg- og anleggsstandarder, byggforskrifter, generelle verk om det å bygge for profesjonsmarkedet
1.3
TNT Byggkompetanse og bransjer
Her: murerarbeid, snekkerarbeid, rørleggerarbeid, taktekking
1.3

versjonsdetaljer