Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TN Byggeteknikk, landmåling og bygging
TNC Konstruksjonsteknikk
TNF Hydroteknikk
Her: teknikk rundt demninger, reservoarer, havner etc.; også landvinning og drenering
TNH Vei- og trafikkingeniørfaget
Her: veibygging
TNK Bygningskonstruksjon og -materialer
Her: bygg- og anleggsstandarder, byggeforskrifter, generelle verk om det å bygge for profesjonsmarkedet
1.3
TNT Byggkompetanse og bransjer
Her: murerarbeid, snekkerarbeid, rørleggerarbeid, taktekking, ferdigheter innen bygg og anlegg
1.4

versjonsdetaljer