Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TH Energiteknologi og -teknikk
THF Fossilt brensel: teknologi
THK Kjernekraft og kjernekraftteknikk
THN Varmeoverføring
Her: kjøling, industrielle klimaanlegg, varmepumper. Se også TNKH Varme, belysning og ventilasjon
1.3
THR Elektroteknikk
THV Alternative og fornybare energikilder og teknologier
Her: tidevanns- og bølgekraft, saltkraft, havstrømkraft. Se også RNU Bærekraft
1.4
THY Energi, kraftproduksjon, -distribusjon, og -lagring
Her: kraftnett, -stasjoner og -verk, kraftutnyttelse og -bruk; energiomdanning og -lagring; inkludert brenselceller og batteriteknologi
1.2

versjonsdetaljer