Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TD Industriell kjemi og produksjonsteknologi
TDP Andre produksjonsteknologier
Brukes for produksjonsprosesser eller -teknologi som ikke har sine egne koder
1.3
TDPF Tekstiler og fibre
Her: spinning, veving, lærarbeid. Brukes for bøker ment for profesjonsmarkedet eller for studenter innen industriell tekstilproduksjon og tilhørende sektorer, inkludert både naturlige materialer og industrielt framstilte materialer. Se også AKT Mote- og tekstildesign, KNDD Tekstilindustri
1.1 1.4
TDPF1 Klær og mote: teknologi og teknikker
Her: mønsterkonstruksjon, skreddersøm, skoproduksjon, hattemakeri, veskeproduksjon. Brukes for bøker for profesjonsmarkedet eller studenter innen klesproduksjon, mote eller andre tilhørende sektorer, inkludert accessoirer
1.4

versjonsdetaljer