Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene
1.3
TD Industriell kjemi og produksjonsteknologi
TDP Andre produksjonsteknologier
Brukes for produksjonsprosesser eller -teknologi som ikke har sine egne koder
1.3
TDPF Tekstiler og fibre
Her: tekniske bruksanvisninger for kles- og moteindustrien. Brukes for alle aspekter rundt industriell tekstilproduksjon, spinning og veving. Se også KNDD Tekstilindustri, AKT Mote og tekstiler
1.1 1.3
TDPJ Tømmer og treforedling
Brukes for alle aspekter ved industriell treproduksjon. Se også KNAL Skogbruk, TVR Skogbruk og skogkultur: praksis og teknikker
1.3
TDPM Metallteknologi og metallurgi
TDPP Trykking og reproduksjonsteknikker
Se også TDPT 3D-printing
1.3
TDPT 3D-printing
Se også TDPP Trykking og reproduksjonsteknikker
1.3

versjonsdetaljer