Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TD Industriell kjemi og produksjonsteknologi
TDC Industriell kjemi og kjemiteknikk
Her: teknologien bak vaskemidler, gummi, biocider etc.
1.1
TDCT Næringsmiddelteknologi
Her: næringsmiddelvitenskap, teknologi som brukes i bryggerier og destillerier. Se også KNSB Serveringsbransjen, PND Næringsmiddelkjemi, TTVC Hotell-, serverings- og restaurantbransjen, WBXD Mat og drikke: alkoholholdige drikkevarer, WBXD1 Vin
1.4
TDCT1 Næringsmiddelsikkerhet
Her: matkvalitet, virkningen av matregulering og -politikk. Se også RNFF Matsikkerhet og -forsyning, LNCB7 Catering- og restaurantrett, LNTV Næringsmiddellovgivning
1.1
TDCT2 Næringsmiddelproduksjon
Her: matproduksjon per ingrediens
1.1

versjonsdetaljer