Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TB Teknologi
TBC Ingeniørfag
TBD Teknisk design
Se også AKP Produktdesign, UGC Dataassistert konstruksjon (DAK)
TBG Grafikk og teknisk tegning for ingeniører
Brukes for dataassistert tegning. Brukes med andre koder som f.eks. arkitektur, design eller ingeniørvitenskap der det er hensiktsmessig
1.3
TBJ Matematikk for ingeniører
Se også PBW Anvendt matematikk
TBM Instrumenter og instrumentering
Se også TGH Presisjonsinstrumenter
1.4
TBN Nanoteknologi
Se også PDT Nanovitenskap
TBR Tilpasset teknologi
TBX Ingeniørvitenskapens og teknologiens historie
Se også PDX Vitenskapshistorie
TBY Oppfinnelser og oppfinnere
Her: patenter

versjonsdetaljer