Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene
1.3
TB Teknologi
TC Biokjemisk teknikk
TD Industriell kjemi og produksjonsteknologi
TG Maskinteknikk og materialer
TH Energiteknologi og -teknikk
TJ Elektronikk og kommunikasjonsteknikk
TN Byggeteknikk, landmåling og bygging
TQ Miljøvitenskap, -teknikk og -teknologi
Bruk: TQ*-koder for tekniske og praktiske aspekter av miljø, forurensning, avfallshåndtering etc. Bruk PNC for studier og forskning. Se også RN* Miljøet og dens underkategorier
1.1
TR Transportteknologi og -næringer
Se også KNG Transportnæringer, RPT Transportplanlegging og -politikk, WG* Transport og dens underkategorier
TT Annen anvendt vitenskap og teknologi
TV Landbruk og havbruk
Se også KNA Landbruks- og primærnæringer, KCVD Landbruksøkonomi

versjonsdetaljer