Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosesser
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TB Teknologi
TC Biokjemisk teknikk
TD Industriell kjemi og produksjonsteknologi
TG Maskinteknikk og materialer
TH Energiteknologi og -teknikk
TJ Elektronikk og kommunikasjonsteknikk
TN Byggeteknikk, landmåling og bygging
TQ Miljøvitenskap, -teknikk og -teknologi
Bruk: TQ*-koder for tekniske og praktiske aspekter av miljø, forurensning, avfallshåndtering etc. Bruk PNC for studier og forskning. Se også RN* Miljøet og dens underkategorier
1.1
TR Transportteknologi og -næringer
Se også KNG Transportnæringer, RPT Transportplanlegging, WG* Transport og dens underkategorier
TT Annen anvendt vitenskap og teknologi
TV Landbruk og havbruk
Se også KCVD Landbruksøkonomi, KNA Landbruks- og primærnæringer

versjonsdetaljer