Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
S Idrett og utendørsaktiviteter
Bruk S*-koder for bøker for profesjons- og allmennmarkedet. Bruk S*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, f.eks. med WT* for aktivitetsferier, eller VFM for idrett som del av et treningsregime
1.4
SV Sportsfiske, jakt, skyting
SVF Sportsfiske
Class here: coarse fishing. Se også KNA Landbruks- og primærnæringer
1.3
SVFS Havfiske
Her: fiske etter store fisketyper som tunfisk og seilfisk
1.3

versjonsdetaljer