Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
S Idrett og utendørsaktiviteter
Bruk S*-koder for bøker for profesjons- og allmennmarkedet. Bruk S*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, f.eks. med WT* for aktivitetsferier, eller VFM for idrett som del av et treningsregime
1.4
ST Vintersport
STA Skisport
Her: telemarkskjøring, freestyle, skicross
STC Snowboard
STG Skøytesport
STH Hurtigløp på skøyter 1.2
STJ Kunstløp 1.2
STK Ishockey
Se også SFJ Landhockey
STL Kjelkesport
Her: aking, skeleton og bobsleigh
1.3
STP Curling 1.3

versjonsdetaljer