Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
S Idrett og utendørsaktiviteter
Bruk S*-koder for bøker for profesjons- og allmennmarkedet. Bruk S*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, f.eks. med WT* for aktivitetsferier, eller VFM for idrett som del av et treningsregime
1.4
SR Kampsport og selvforsvar
SRM Kampkunst
Her: Krav Maga etc. Brukes for generelle verk om kampsport som ikke har sin egen kode
1.3
SRMA Aikido 1.2
SRMC Capoeira 1.3
SRMJ Judo 1.2
SRMK Jujutsu
Her: Ju jitsu
1.2
SRML Karate 1.2
SRMM Kendo 1.2
SRMN Kinesisk kampkunst / Kung-fu
Her: wushu
1.2 1.3
SRMS Sumobryting 1.2
SRMT Taekwondo 1.3
SRMV Mixed martial arts (MMA) 1.3

versjonsdetaljer