Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
S Idrett og utendørsaktiviteter
Bruk S*-koder for bøker for profesjons- og allmennmarkedet. Bruk S*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, f.eks. med WT* for aktivitetsferier, eller VFM for idrett som del av et treningsregime
1.4
SP Vannsport og rekreasjon
Her: vannaerobic, aquafitness, vannpolo
1.3
SPC Svømming og stuping 1.2
SPCA Undervannssvømming
Her: fridykking
1.3
SPCD Stuping
Her: sviktstup, tårnstup
1.2
SPCS Svømming
Her: svømming i åpent vann og basseng
1.2 1.3

versjonsdetaljer