Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
S Idrett og utendørsaktiviteter
Bruk S*-koder for bøker for profesjons- og allmennmarkedet. Bruk S*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, f.eks. med WT* for aktivitetsferier, eller VFM for idrett som del av et treningsregime
1.4
SC Idrett
SCB Idrettsarrangementer og organisering
Bruk SCB*-koder sammen med en kode for spesifikk idrett der det er mulig
SCBB Olympiske og paralympiske leker
SCBC Verdensmesterskap og verdenscup
Brukes med andre S*-koder for å angi hvilken sport det gjelder
1.4
SCBG Styringsorganer innen idrett
SCBM Idrettsorganisering og -anlegg
SCBT Idrettslag og klubber
SCBV Idrettsarenaer

versjonsdetaljer