Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
S Idrett og utendørsaktiviteter
SC Idrett
SCB Idrettsarrangementer og organisering
Bruk SCB*-koder sammen med en kode for spesifikk idrett der det er mulig
SCBB Olympiske og paralympiske leker
SCBG Styringsorganer innen idrett
SCBM Idrettsorganisering og -anlegg
SCBT Idrettslag og klubber
SCBV Idrettsarenaer

versjonsdetaljer