Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RP Regional- og arealplanlegging
Bruk RP*-koder med JPQB eller JPRB eller andre J*-koder der det er hensiktsmessig, f.eks. JKSL for bøker om planlegging for personer med spesielle behov etc.
1.4
RPC By- og kommunalplanlegging
Her: smarte byer, urban infrastruktur, bruk av det offentlige rom, gatemøbler etc. Brukes for bøker om byplanlegging, universell design, tilgjengelighet, bærekraftige byer, boligpolitikk etc. Se også AMVD Byplanlegging: arkitektoniske aspekter
1.4

versjonsdetaljer