Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RN Miljøet
Her: miljøvitenskap. Se også TQ* Miljøvitenskap, -teknikk og -teknologi og dens underkategorier
1.4
RNR Naturkatastrofer
Her: jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, jordras, orkaner, sykloner, tornadoer, tsunamier, tørke, skogbranner etc. Se også JBFF Sosiale konsekvenser av katastrofer
1.4

versjonsdetaljer