Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RN Miljøet
Her: miljøvitenskap. Se også TQ* Miljøvitenskap, -teknikk og -teknologi og dens underkategorier
1.4
RNA Miljøvernideologi
Her: økosentrisme, teknosentrisme, dypøkologi, økofeminisme etc. Se også JPFA Grønn ideologi / økopolitikk / økologisme
RNB Miljøvernere og miljøorganisasjoner
Se også JPFA Grønn ideologi / økopolitikk / økologisme
RNC Anvendt økologi
Brukes for verk som har en bred eller saksbasert tilnærming. Se også PSAF Økologi, biosfæren
RND Miljøpolitikk
Brukes med JPQB eller JPRB der det er hensiktsmessig. Se også KCVG Miljøøkonomi
1.4
RNF Miljøledelse
Brukes med kode fra RBK* eller RGB* for å indikere et bestemt miljø eller habitat
1.2
RNH Avfallshåndtering
Her: resirkulering, nedbrytbarhet. Se også TQSR Avfallshåndtering og -deponering
RNK Bevaring av miljøet
RNP Forurensning og trusler mot miljøet
Her: plastavfall, luftforurensning, vannforurensning, overforbruk. Se også TQK Forurensingskontroll
1.4
RNQ Atomkraftspørsmål
RNR Naturkatastrofer
Her: jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, jordras, orkaner, sykloner, tornadoer, tsunamier, tørke, skogbranner etc. Se også JBFF Sosiale konsekvenser av katastrofer
1.4
RNT Sosiale konsekvenser av miljøproblemer
RNU Bærekraft
Se også TBR Tilpasset teknologi, THV Alternative og fornybare energikilder og teknologier, VSZ Selvforsyning og grønn livsstil

versjonsdetaljer