Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
RN Miljøet
RNA Miljøvernideologi
Her: økosentrisme, teknosentrisme, dypøkologi, økofeminisme etc.
RNB Miljøvernere og miljøorganisasjoner
RNC Anvendt økologi
Brukes for verk som har en bred eller saksbasert tilnærming. Se også PSAF Økologi, biosfæren
RND Miljøpolitikk og protokoller
Se også KCVG Miljøøkonomi
RNF Miljøledelse
Brukes med kode fra RBK* eller RGB* for å indikere et bestemt miljø eller habitat
1.2
RNH Avfallshåndtering
Her: resirkulering, nedbrytbarhet. Se også TQSR Avfallshåndtering og -deponering
RNK Bevaring av miljøet
RNP Forurensning og trusler mot miljøet
Se også TQK Forurensingskontroll
RNQ Atomkraftspørsmål
RNR Naturkatastrofer
Se også JBFF Sosiale konsekvenser av katastrofer
RNT Sosiale konsekvenser av miljøproblemer
RNU Bærekraft
Se også TBR Tilpasset teknologi, THV Alternative og fornybare energikilder og teknologier, VSZ Selvforsyning og grønn livsstil

versjonsdetaljer