Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RG Geografi
Ved bruk av RG* tildeles også geografiske kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
RGX Geografiske oppslagsverk
RGXB Verdensatlas / verdenskart
Her: globuser og verdenskart eller kart over kontinenter i liten målestokk. Se også NHTP1 Historiske kart og atlas, WTR* Kart og atlas og dens underkategorier
1.4
RGXH Geografiske kart (spesialkart)
Brukes bare for spesial- og topografiske kart i stor målestokk. Bruk også en annen kode som indikerer et spesifikt emne der det er mulig. Se også WTR* Kart og atlas og dens underkategorier
1.4
RGXM Sjøkart
Brukes for detaljerte kart over skipsleden, både på elver, innsjøer og havet. Se også WTR* Kart og atlas og dens underkategorier
1.2 1.4
RGXP Stedsnavn og geografiske oversikter

versjonsdetaljer