Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap 1.4
RG Geografi
Ved bruk av RG* tildeles også geografiske kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
RGW Geografiske informasjonssystemer (GIS) og fjernanalyse
Her: geomatikk, kvantitative og kvalitative metoder, geostatistikk, romlig statistikk, GPS
1.2

versjonsdetaljer