Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RG Geografi
Ved bruk av RG* tildeles også geografiske kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
RGB Fysisk geografi og topografi
Se også RBG Geologi, geomorfologi og litosfæren
1.3
RGBP Kystlinjer
Her: deltaer, elvemunninger, kystregioner, fjorder, strender, landtunger, klipper, kysterosjon etc. Se også RBK* Hydrosfære og hydrologi og dens underkategorier
1.4

versjonsdetaljer