Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
RG Geografi
Ved bruk av RG* tildeles også geografiske kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
RGB Fysisk geografi og topografi 1.3
RGBA Tørre klimasoner, ørkener
RGBC Sletter og gressletter
RGBD Tundra
RGBF Våtmarker, sumper, myrer
RGBG Elver og innsjøer 1.3
RGBL Skog
RGBP Kystlinjer
Her: deltaer, elvemunninger, kystregioner. Se også RBK* Hydrosfære og hydrologi og dens underkategorier
1.2
RGBR Korallrev
RGBS Fjell
RGBU Isbreer 1.3

versjonsdetaljer