Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
RG Geografi
Ved bruk av RG* tildeles også geografiske kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
RGB Fysisk geografi og topografi 1.3
RGC Samfunnsgeografi
RGL Regionalgeografi
Se også GTM Regionale studier
RGM Biogeografi
Se også RN* Miljøet og dens underkategorier, PSAF Økologi, biosfæren
RGR Geografisk oppdagelse og oppdagelsesreiser
Se også WTLP Ekspedisjoner
RGV Kartografi, karttegning og projeksjoner
RGW Geografiske informasjonssystemer (GIS) og fjernanalyse
Her: geomatikk, kvantitative og kvalitative metoder, geostatistikk, romlig statistikk, GPS
1.2
RGX Geografiske oppslagsverk

versjonsdetaljer