Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RB Geovitenskap
Bruk RB*-koder for lærebøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Bruk WN*-koder for bøker for allmenmarkedet. Se også RGB* Fysisk geografi og topografi og dens underkategorier, WN* Natur og dens underkategorier
1.3
RBG Geologi, geomorfologi og litosfæren
Se også PHVG Geofysikk, RGB Fysisk geografi og topografi
1.2
RBGB Sedimentologi og pedologi
Se også PNC Miljøkjemi, TNCC Jord- og bergmekanikk, TVBP Jordbruksvitenskap
1.2
RBGD Geomorfologi og geologiske overflateprosesser
Her: erosjon, glasiologi, fluviale og eoliske prosesser etc. Se også RGB Fysisk geografi og topografi
1.2
RBGF Historisk geologi
Her: platetektonikk, kontinentaldrift, superkontinenter som Pangaea, Gondwana, Eurasia, jordas geologiske historie etc.
1.4
RBGG Petrologi, petrografi og mineralogi 1.2
RBGH Stratigrafi
RBGK Geokjemi
Se også PNC Miljøkjemi, PNV Mineralogi, krystaller og edelstener
RBGL Ressursgeologi
Her: økonomisk geologi, petroleums- og gruvegeologi

versjonsdetaljer