Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
RB Geovitenskap
Bruk RB*-koder for lærebøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Bruk WN*-koder for bøker for allmenmarkedet. Se også RGB* Fysisk geografi og topografi og dens underkategorier, WN* Natur og dens underkategorier
1.3
RBG Geologi, geomorfologi og litosfæren
Se også PHVG Geofysikk
1.2
RBGB Sedimentologi og pedologi
Se også PNC Miljøkjemi, TNCC Jord- og bergmekanikk, TVBP Jordbruksvitenskap
1.2
RBGD Geomorfologi og geologiske overflateprosesser
Her: erosjon, glasiologi, fluviale og eoliske prosesser etc.
1.2
RBGF Historisk geologi
Her: platetektonikk, kontinentaldrift
RBGG Petrologi, petrografi og mineralogi 1.2
RBGH Stratigrafi
RBGK Geokjemi
Se også PNC Miljøkjemi, PNV Mineralogi, krystaller og edelstener
RBGL Ressursgeologi
Her: økonomisk geologi, petroleums- og gruvegeologi

versjonsdetaljer