Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RB Geovitenskap
Bruk RB*-koder for lærebøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Bruk WN*-koder for bøker for allmenmarkedet. Se også RGB* Fysisk geografi og topografi og dens underkategorier, WN* Natur og dens underkategorier
1.3
RBC Vulkanologi og seismologi
Brukes for bøker om jordskjelv, vulkaner etc. fra et vitenskapelig perspektiv
1.4
RBG Geologi, geomorfologi og litosfæren
Se også PHVG Geofysikk, RGB Fysisk geografi og topografi
1.2
RBK Hydrosfære og hydrologi
Se også PSP Hydrobiologi
RBP Meteorologi og klimatologi
Brukes for bøker om værfenomener og atmosfæriske fenomener. Se også WNWM Vær og klima, RNPG Klimaendringer
1.4
RBX Paleontologi

versjonsdetaljer