Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Se også VX* Sinn, kropp, sjel og dens underkategorier
1.4
QR Religion og tro
QRV Aspekter ved religion
Bruk QRV*-koder etter andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Dersom det fins spesifikke koder for religionen, foretrekkes disse, f.eks. for Buddhismens hellige skrifter, bruk QRFF, ikke QRF med QRVA
1.1
QRVS Religiøse institusjoner og organisasjoner
QRVS1 Religiøse og spirituelle figurer
Her: religiøse ledere og innflytelsesrike eller inspirerende figurer som helgener, guruer, mystikere, profeter, teologer osv.
1.1
QRVS2 Religionssosiologiske og pastorale tanker og aktiviteter
QRVS3 Religiøse embeter og geistlige
Her: prester, pastorer, biskoper, paver, rabbier, imamer, hazzáner, muftier, mullaer etc. Brukes for bøker om arbeidet til personer som innehar spesielle roller innen en religion
1.4
QRVS4 Misjonering og konvertering
Her: misjonærer, evangelisering. Brukes for bøker om misjonering, eller om bøker som tar for seg enhver form for religiøs konvertering
1.4
QRVS5 Religiøse samfunn og munkeordener

versjonsdetaljer