Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Se også VX* Sinn, kropp, sjel og dens underkategorier
1.4
QR Religion og tro
QRV Aspekter ved religion
Bruk QRV*-koder etter andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Dersom det fins spesifikke koder for religionen, foretrekkes disse, f.eks. for Buddhismens hellige skrifter, bruk QRFF, ikke QRF med QRVA
1.1
QRVP Religion: liv og lære
Her: tro, trosliv. Brukes for bøker som handler om religion som en del av hverdagslivet, hvordan det er å leve etter de prinsippene en religion setter
1.4
QRVP1 Pilegrimsreiser
Her: pilegrimer
1.3 1.4
QRVP2 Religiøse høytider
Brukes med andre QR*-koder for å angi religion og kvalifikatorer fra 5HP* der det er hensiktsmessig
1.3
QRVP3 Religiøs instruksjon
QRVP4 Faste og avholdenhet 1.3
QRVP5 Religiøs rådgivning
QRVP7 Religiøse aspekter ved seksualitet, kjønn og forhold
Brukes for bøker om religiøs opplæring eller holdninger til seksualitet og forhold (inkludert ekteskap), familie, kjønnsroller etc.
1.4

versjonsdetaljer