Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Se også VX* Sinn, kropp, sjel og dens underkategorier
1.4
QR Religion og tro
QRV Aspekter ved religion
Bruk QRV*-koder etter andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Dersom det fins spesifikke koder for religionen, foretrekkes disse, f.eks. for Buddhismens hellige skrifter, bruk QRFF, ikke QRF med QRVA
1.1
QRVJ Bønner og liturgisk materiale
QRVJ1 Tilbedelse, riter, seremonier og ritualer
Her: salmebøker. Brukes for bøker om innhold i og skikker i forbindelse med seremonier og ritualer, eller bøker som inneholder tekst, musikk og handlinger som brukes i religiøse seremonier
1.4
QRVJ2 Bønn og bønnebøker
Brukes for samlinger av bønner og bøker om hvordan man kan be
1.4
QRVJ3 Andaktsbøker
Brukes for bøker som tar for seg temaer, fortellinger og spørsmål man finner i hellige tekster. Bøkene er vanligvis ikke dogmatiske eller teologiske, men er ment for personer som ønsker å lese tekstene for sin egen personlige oppbyggelse og åndelige helse
1.4

versjonsdetaljer