Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Se også VX* Sinn, kropp, sjel og dens underkategorier
1.4
QR Religion og tro
QRV Aspekter ved religion
Bruk QRV*-koder etter andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Dersom det fins spesifikke koder for religionen, foretrekkes disse, f.eks. for Buddhismens hellige skrifter, bruk QRFF, ikke QRF med QRVA
1.1
QRVA Hellige skrifter
Bruk QRVA*-koder for bøker om tekstene, i tillegg til selve tekstene. For studier av, analyser, tolkninger etc., bruk med en passende kode som f.eks. QRVC
1.4
QRVA2 Lesninger, utvalg og meditasjoner fra hellige tekster
Brukes for tekstsamlinger eller med andre QR*-koder for tekstutvalg fra gitte tekster. Se også QRMF19 Bibeltekster, -utvalg og meditasjoner
1.4

versjonsdetaljer