Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Se også VX* Sinn, kropp, sjel og dens underkategorier
1.4
QR Religion og tro
QRS Oldtidens religioner og mytologier
Her: paganisme, naturreligioner. Brukes sammen med kvalifikatorer for geografi der det er hensiktsmessig. Se også FN Myter og eventyr, JBGB Folklore, myter og legender
1.4
QRSW Norrøn religion og mytologi
Use for: works about pre-Christian Nordic and Germanic (including Anglo-Saxon and Viking) mythologies and beliefs. Se også DBSN Islandske og norrøne sagaer
1.4

versjonsdetaljer